Emilia Xargay (Spanish, 1998)

toro by emilia xargay

Emilia Xargay

Toro, 1975–1985

paloma by emilia xargay

Emilia Xargay

Paloma