xylon by eli karpel

Eli Karpel

Xylon, 1982

abstract by eli karpel

Eli Karpel

Abstract

untitled by eli karpel

Eli Karpel

Untitled