E.E. Cummings (American, 1962)

the waterfall by e.e. cummings

E.E. Cummings

The waterfall, 1944

self portrait by e.e. cummings

E.E. Cummings

Self portrait

napoli by e.e. cummings

E.E. Cummings

Napoli

landscape at dusk by e.e. cummings

E.E. Cummings

Landscape at dusk

sunset by e.e. cummings

E.E. Cummings

Sunset, 1948–1948

mermaid by e.e. cummings

E.E. Cummings

Mermaid, 1935–1935

joy farm by e.e. cummings

E.E. Cummings

Joy farm