Edward Leibovitz (Belgian, born )

vase by edward leibovitz

Edward Leibovitz

Vase

david et bethsabée by edward leibovitz

Edward Leibovitz

David et Bethsabée

laars by edward leibovitz

Edward Leibovitz

Laars

kilroy by edward leibovitz

Edward Leibovitz

Kilroy

david et bethsabée by edward leibovitz

Edward Leibovitz

David et Bethsabée