king is here by edosa ogiugo

Edosa Ogiugo

King Is Here, 2011

on my way home by edosa ogiugo

Edosa Ogiugo

On my way home, 2012

the procession by edosa ogiugo

Edosa Ogiugo

The procession, 1994

this is lagos by edosa ogiugo

Edosa Ogiugo

This is Lagos, 1994

freedom dance by edosa ogiugo

Edosa Ogiugo

Freedom dance, 2009

charge series by edosa ogiugo

Edosa Ogiugo

Charge series, 2008

ecstasy series by edosa ogiugo

Edosa Ogiugo

Ecstasy series, 2008