shoetab #2 by ed paschke

Ed Paschke

Shoetab #2, 1971

la mode by ed paschke

Ed Paschke

La Mode, 1981

vanitoo by ed paschke

Ed Paschke

Vanitoo, 1984

indigo deux by ed paschke

Ed Paschke

Indigo Deux, 1988

sepia deux by ed paschke

Ed Paschke

Sepia Deux, 1988

anjou by ed paschke

Ed Paschke

Anjou, 1987

origin by ed paschke

Ed Paschke

Origin, 1995

jamilla by ed paschke

Ed Paschke

Jamilla, 1976

bag boots by ed paschke

Ed Paschke

Bag Boots, 1972

sepia deux by ed paschke

Ed Paschke

Sepia Deux, 1988

indigo deux by ed paschke

Ed Paschke

Indigo Deux, 1988

chuletas by ed paschke

Ed Paschke

Chuletas, 1985

canasta by ed paschke

Ed Paschke

Canasta, 1983

bad by ed paschke

Ed Paschke

Bad, 1991

sepia deux by ed paschke

Ed Paschke

Sepia Deux, 1988

indigo deux by ed paschke

Ed Paschke

Indigo Deux, 1988

fem rouge by ed paschke

Ed Paschke

Fem Rouge, 1987

silveroid by ed paschke

Ed Paschke

Silveroid, 1979

deco boy by ed paschke

Ed Paschke

Deco Boy, 1986

hilda by ed paschke

Ed Paschke

Hilda, 1973