Eberhard Grames (German, born )

li by eberhard grames

Eberhard Grames

Li, 1989

resented whort by eberhard grames

Eberhard Grames

Resented whort, 1992

tori place by eberhard grames

Eberhard Grames

Tori place, 1992

barnowl by eberhard grames

Eberhard Grames

Barnowl, 1992–1992

snake dance by eberhard grames

Eberhard Grames

Snake dance, 1995–1995