Duncan J. MacGregor Jr. (American, born )

three spaniel puppies by duncan j. macgregor jr.

Duncan J. MacGregor Jr.

Three spaniel puppies

dog portrait by duncan j. macgregor jr.

Duncan J. MacGregor Jr.

Dog portrait, 1940–1940

Duncan J. MacGregor Jr.

"Co-Panse", a chow chow, 1940–1940