Du Yuesheng and Jiang Hantin (Chinese)

flowers and calligraphy by du yuesheng and jiang hantin

Du Yuesheng and Jiang Hantin

Flowers and calligraphy