Dora Kaufman Nelke (American, born )

nature morte by dora kaufman nelke

Dora Kaufman Nelke

Nature morte, 1949

winter landsape by dora kaufman nelke

Dora Kaufman Nelke

Winter landsape