Donald Bain (Scottish, 1979)

arisaig by donald bain

Donald Bain

Arisaig

hillside landscape by donald bain

Donald Bain

Hillside Landscape

mary by donald bain

Donald Bain

Mary, 1958

man pointing by donald bain

Donald Bain

Man Pointing, 1943

ten flowers by donald bain

Donald Bain

Ten Flowers

a bowl of roses by donald bain

Donald Bain

A bowl of roses

ten flowers by donald bain

Donald Bain

Ten flowers

bay scene by donald bain

Donald Bain

Bay scene

the open sea by donald bain

Donald Bain

The open sea, 1944

head (study) by donald bain

Donald Bain

Head (study), 1954

rhythm by donald bain

Donald Bain

Rhythm, 1947