秋 (autumn) by deng xianxian

Deng Xianxian

秋 (Autumn)

少女 (young ladies) by deng xianxian

Deng Xianxian

少女 (Young ladies)

小洋伞 by deng xianxian

Deng Xianxian

小洋伞

finch by deng xianxian

Deng Xianxian

Finch

breeze by deng xianxian

Deng Xianxian

Breeze, 2007

afternoon by deng xianxian

Deng Xianxian

Afternoon

empty painting by deng xianxian

Deng Xianxian

Empty painting, 2007

glancing back by deng xianxian

Deng Xianxian

Glancing back, 2010

a girl by deng xianxian

Deng Xianxian

A girl