Deng Shichang (Chinese, 1894)

楷书 by deng shichang

Deng Shichang

楷书