若有思 by deng jianjin

Deng Jianjin

若有思, 1987

容颜 (face) by deng jianjin

Deng Jianjin

容颜 (Face), 1995

憩 by deng jianjin

Deng Jianjin

女人像 by deng jianjin

Deng Jianjin

女人像, 1999

人物 by deng jianjin

Deng Jianjin

人物