Deng Huainong and Jiang Hanting (Chinese)

草虫花卉 (grasshopper and flowers) by deng huainong and jiang hanting

Deng Huainong and Jiang Hanting

草虫花卉 (Grasshopper and flowers), 1947