Deika Sakata (Japanese, XX-XXI)

bowl by deika sakata

Deika Sakata

Bowl