french shop by david hockney

David Hockney

French Shop, 1971

the princess by david hockney

David Hockney

The Princess

拼贴 by david hockney

David Hockney

拼贴, 1983

at rest by david hockney

David Hockney

At Rest, 1970

joe mcdonald by david hockney

David Hockney

Joe McDonald, 1976

pool by david hockney

David Hockney

Pool, 1980

slow forest by david hockney

David Hockney

Slow Forest