Daniel Merino (Spanish, born )

la mancha by daniel merino

Daniel Merino

La Mancha, 1973

la mancha by daniel merino

Daniel Merino

La Mancha, 1973

molino by daniel merino

Daniel Merino

Molino

cabeza by daniel merino

Daniel Merino

Cabeza, 1983

berlín by daniel merino

Daniel Merino

Berlín

la ventana by daniel merino

Daniel Merino

La ventana, 1990

segadores by daniel merino

Daniel Merino

Segadores

molino by daniel merino

Daniel Merino

Molino

la ventana by daniel merino

Daniel Merino

La ventana, 1990

la mesa by daniel merino

Daniel Merino

La mesa, 1991

molino by daniel merino

Daniel Merino

Molino

infanta margarita by daniel merino

Daniel Merino

Infanta Margarita

fuga a la derecha by daniel merino

Daniel Merino

Fuga a la derecha

molino by daniel merino

Daniel Merino

Molino

sueño de amor by daniel merino

Daniel Merino

Sueño de amor, 1984

preludio by daniel merino

Daniel Merino

Preludio

el brujo by daniel merino

Daniel Merino

El brujo, 1987

mesa by daniel merino

Daniel Merino

Mesa, 1990

espeso by daniel merino

Daniel Merino

Espeso, 1991

extasis by daniel merino

Daniel Merino

Extasis, 1990–1990

extasis by daniel merino

Daniel Merino

Extasis, 1990–1990