Dai Mingyue (Chinese, 1670)

墨竹 by dai mingyue

Dai Mingyue

墨竹

风竹湖石图 by dai mingyue

Dai Mingyue

风竹湖石图

bamboo by dai mingyue

Dai Mingyue

Bamboo

bamboo by dai mingyue

Dai Mingyue

Bamboo

bamboo and stone by dai mingyue

Dai Mingyue

Bamboo and stone

bamboo by dai mingyue

Dai Mingyue

Bamboo