Cui Zifan, Lou Shibai and Zhou Tieheng (Chinese)

富贵贞吉 by cui zifan, lou shibai and zhou tieheng

Cui Zifan, Lou Shibai and Zhou Tieheng

富贵贞吉, 1960

富贵喜鹊 by cui zifan, lou shibai and zhou tieheng

Cui Zifan, Lou Shibai and Zhou Tieheng

富贵喜鹊, 1960

bird and flowers by cui zifan, lou shibai and zhou tieheng

Cui Zifan, Lou Shibai and Zhou Tieheng

Bird and flowers, 1960