Conraad (Coen) Metzelaar (Dutch, 1881)

rowing boats moored on a river by conraad (coen) metzelaar

Conraad (Coen) Metzelaar

Rowing boats moored on a river

figures by a river by conraad (coen) metzelaar

Conraad (Coen) Metzelaar

FIGURES BY A RIVER