fuchsjagdszene by collender goldsmith

Collender Goldsmith

Fuchsjagdszene

Dorotheum