Chu Jianqiu (Chinese, born )

观瀑图 by chu jianqiu

Chu Jianqiu

观瀑图

寿星图 by chu jianqiu

Chu Jianqiu

寿星图

篱下菊 by chu jianqiu

Chu Jianqiu

篱下菊

vegetable by chu jianqiu

Chu Jianqiu

Vegetable, 1943

landscape by chu jianqiu

Chu Jianqiu

Landscape

landscape by chu jianqiu

Chu Jianqiu

Landscape