secrets by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Secrets, 2007

untitled by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Untitled, 2007

sati and shiv by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Sati and Shiv, 2003