swan song call by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Swan song call, 2008

fingerprints by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Fingerprints, 2007

sugar and milk by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Sugar and milk, 2008

the slow burn by chitra ganesh

Chitra Ganesh

The slow burn, 2008

secrets by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Secrets, 2007

untitled by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Untitled, 2007

sati and shiv by chitra ganesh

Chitra Ganesh

Sati and Shiv, 2003