Cheng Shifa (Chinese, 2007)

牡丹 by cheng shifa

Cheng Shifa

牡丹, 1978

双吉图 by cheng shifa

Cheng Shifa

双吉图, 1978

人物 by cheng shifa

Cheng Shifa

人物, 1981

福猪 by cheng shifa

Cheng Shifa

福猪, 1983

秋 题跋 by wang dawen and cheng shifa

Wang Dawen and Cheng Shifa

秋 题跋, 1983

九如图 by cheng shifa

Cheng Shifa

九如图, 1991

人物 by cheng shifa

Cheng Shifa

人物

人物 by cheng shifa

Cheng Shifa

人物

人物 by cheng shifa

Cheng Shifa

人物

荷乡清夏图 by cheng shifa

Cheng Shifa

荷乡清夏图

吹箫引鹤图 by cheng shifa

Cheng Shifa

吹箫引鹤图

饲鹿图 by cheng shifa

Cheng Shifa

饲鹿图

牧羊图 by cheng shifa

Cheng Shifa

牧羊图, 1987

女孩与鹿 by cheng shifa

Cheng Shifa

女孩与鹿, 1983

吉祥图 by cheng shifa

Cheng Shifa

吉祥图, 1973

女孩与鹿 by cheng shifa

Cheng Shifa

女孩与鹿, 1981

百花图卷 by cheng shifa

Cheng Shifa

百花图卷