Chen Weixin (Chinese, 1990)

苍龙岭 by chen weixin

Chen Weixin

苍龙岭, 1974

大地似锦 by chen weixin

Chen Weixin

大地似锦, 1963

峡江图 by chen weixin

Chen Weixin

峡江图

山海奇观 by chen weixin

Chen Weixin

山海奇观

白鹰图 by chen weixin

Chen Weixin

白鹰图

观云图 by chen weixin

Chen Weixin

观云图, 1978

青江帆影 by chen weixin

Chen Weixin

青江帆影, 1982

高瞻远瞩 by chen weixin

Chen Weixin

高瞻远瞩

山水 by chen weixin

Chen Weixin

山水

山水人物 by chen weixin

Chen Weixin

山水人物

山水 by chen weixin

Chen Weixin

山水, 1982

昂首天外 by chen weixin

Chen Weixin

昂首天外, 1984

鹰 by chen weixin

Chen Weixin

鹰, 1986

三清图 (+ frontispiece by wei qihou) by chen weixin, liu lusheng and yu xining

Chen Weixin, Liu Lusheng and Yu Xining

三清图 (+ frontispiece by Wei Qihou)

长青图 by mi jutian, chen weixin and liu lusheng

Mi Jutian, Chen Weixin and Liu Lusheng

长青图, 1972

鹰 by chen weixin

Chen Weixin

鹰, 1986

雄视图 by chen weixin

Chen Weixin

雄视图, 1979

雄视大千 by chen weixin

Chen Weixin

雄视大千

高原风光 by chen weixin

Chen Weixin

高原风光, 1984

红日 by chen weixin

Chen Weixin

红日