Charles Vacher (British, 1883)

vista italiana by charles vacher

Charles Vacher

Vista italiana, 1844

paesaggio con lago by charles vacher

Charles Vacher

Paesaggio con lago

above aswan by charles vacher

Charles Vacher

Above Aswan, 1863