Cecilia Cutescu Storck (Romanian, 1969)

ochii ţigăncei by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Ochii Ţigăncei

mallows by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Mallows

sighişoara by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Sighişoara

bay at balcic by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Bay at Balcic

with the geese at the pond by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

With the Geese at the pond

mahoane la balcic by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Mahoane la Balcic

culă muntenească by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Culă muntenească, 1910–1915

terrace at balcic by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Terrace at Balcic

terrace to balcic by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Terrace to Balcic

on the terrace table by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

On the terrace table

tahitian by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Tahitian

sun houses (balcic) by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Sun houses (Balcic)

sighisoara by cecilia cutescu storck

Cecilia Cutescu Storck

Sighisoara