horses mural by carol anthony

Carol Anthony

Horses Mural

friend's underwear by carol anthony

Carol Anthony

Friend's underwear

danny by carol anthony

Carol Anthony

Danny

danny (in 2 parts) by carol anthony

Carol Anthony

Danny (in 2 parts)

danny by carol anthony

Carol Anthony

Danny

yesterday, 1941 by carol anthony

Carol Anthony

Yesterday, 1941, 1978

a road taken by carol anthony

Carol Anthony

A road taken, 1986

blue barn by carol anthony

Carol Anthony

Blue barn, 1982

interior scene by carol anthony

Carol Anthony

Interior scene, 1987