Carl-Harry Stålhane (Swedish)

vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Vase, 1960

Wright

table lamp by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Table lamp

Wright

vase by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Vase

Wright

skål by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Skål

Stockholms Auktionsverk

takarmatur by carl-harry stålhane

Carl-Harry Stålhane

Takarmatur

Stockholms Auktionsverk