vase by carl goldberg

Carl Goldberg

Vase, 1915

vase by carl goldberg

Carl Goldberg

Vase, 1900

vase mit kupferdekor by carl goldberg

Carl Goldberg

Vase mit Kupferdekor