Birger Kaipiainen (Finnish, 1988)

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

decorative relief by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Decorative relief

serving table by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Serving Table, 1943

wall-sconce by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Wall-sconce

decorative dish by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Decorative Dish

decorative dish by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Decorative Dish

decorative dish by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Decorative Dish

florence by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Florence

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

bordsur florence by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Bordsur Florence

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat

fat by birger kaipiainen

Birger Kaipiainen

Fat