manège by bernard piga

Bernard Piga

Manège

nude study by bernard piga

Bernard Piga

Nude Study

nude in the bathtub by bernard piga

Bernard Piga

Nude in the Bathtub

cheval couché by bernard piga

Bernard Piga

Cheval couché, 1977

la bretonne by bernard piga

Bernard Piga

La bretonne, 1960

famille au placard by bernard piga

Bernard Piga

Famille au placard

nu assis by bernard piga

Bernard Piga

Nu assis

strassenszene by bernard piga

Bernard Piga

Strassenszene, 1984

la toilette by bernard piga

Bernard Piga

La toilette

spectacle équestre by bernard piga

Bernard Piga

Spectacle équestre

spectacle équestre by bernard piga

Bernard Piga

Spectacle équestre

spectacle équestre by bernard piga

Bernard Piga

Spectacle équestre

spectacle équestre by bernard piga

Bernard Piga

Spectacle équestre

spectacle équestre by bernard piga

Bernard Piga

Spectacle équestre

rue a manhattan by bernard piga

Bernard Piga

RUE A MANHATTAN

new york by bernard piga

Bernard Piga

New York