Bernard Guillame Eudixe de Banes-Gardonne (French)

a bust of napoleon iii by bernard guillame eudixe de banes-gardonne

Bernard Guillame Eudixe de Banes-Gardonne

A bust of Napoleon III, 1874–1874