Bernard de Gempt (Dutch, 1879)

das versteck by bernard de gempt

Bernard de Gempt

Das Versteck

Dorotheum

twee spelende hondjes by bernard de gempt

Attributed to Bernard de Gempt

Twee spelende hondjes

Vendu Notarishuis

rabbits feast by bernard de gempt

Bernard de Gempt

Rabbits feast

Shannon's