Bai Xueshi (Chinese, 2011)

迎春 by bai xueshi

Bai Xueshi

迎春, 1988

烟雨漓江 by bai xueshi

Bai Xueshi

烟雨漓江

傲霜 by bai xueshi

Bai Xueshi

傲霜

江边鱼家 by bai xueshi

Bai Xueshi

江边鱼家

春晓 by bai xueshi

Bai Xueshi

春晓, 1981

苍松图 by bai xueshi

Bai Xueshi

苍松图