Bai Xueshi and Liang Shunian (Chinese)

landscape by bai xueshi and liang shunian

Bai Xueshi and Liang Shunian

Landscape, 1995