Bai Qianshen (American/Chinese, born )

郑板桥诗 by bai qianshen

Bai Qianshen

郑板桥诗, 2007