Bai Desong (Chinese, born )

水禽图 by bai desong

Bai Desong

水禽图, 1989

花鸟 by bai desong, shen fuwen, luo mingyao and du xianqing

Bai Desong, Shen Fuwen, Luo Mingyao and Du xianqing

花鸟, 1988

酹江图 by bai desong

Bai Desong

酹江图, 2009