Bai Chongxi (Chinese, 1966)

楷书·寿 by bai chongxi

Bai Chongxi

楷书·寿

书法 by bai chongxi

Bai Chongxi

书法

楷书游记 by bai chongxi

Bai Chongxi

楷书游记, 1948

书法 by bai chongxi

Bai Chongxi

书法