Avshalom Okashi (Israeli, 1980)

acre bay at night by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre Bay at Night

the walls of acre by avshalom okashi

Avshalom Okashi

The Walls of Acre

southern city gate by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Southern City Gate

southern city gate by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Southern City Gate

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled, 1960

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled, 1966

acre at night by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre at Night

acre bay at night by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre Bay at Night

acre by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre

akko by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Akko

figure by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Figure

acre bay at night by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre Bay at Night

composition by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Composition, 1965

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled

composition by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Composition, 1963

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled, 1953

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled, 1960

southern city gate by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Southern City Gate