Avshalom Okashi (Israeli, 1980)

acre at night by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre at Night

acre bay at night by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre Bay at Night

acre by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre

akko by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Akko

figure by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Figure

acre bay at night by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre Bay at Night

composition by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Composition, 1965

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled

composition by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Composition, 1963

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled, 1953

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled, 1960

southern city gate by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Southern City Gate

sans titre by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Sans titre, 1961

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled, 1956

acre bay at night by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre Bay at Night

acre bay by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre Bay

untitled by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Untitled

acre by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre

acre bay by avshalom okashi

Avshalom Okashi

Acre Bay