iceberg by atul dodiya

Atul Dodiya

Iceberg, 2000

kalki by atul dodiya

Atul Dodiya

Kalki, 2002

walking man by atul dodiya

Atul Dodiya

Walking man, 1985

hunter by atul dodiya

Atul Dodiya

Hunter, 2008