hammerhead by atul dodiya

Atul Dodiya

Hammerhead

untitled by atul dodiya

Atul Dodiya

Untitled, 2000

untitled by atul dodiya

Atul Dodiya

Untitled, 1984

untitled by atul dodiya

Atul Dodiya

Untitled

two benches by atul dodiya

Atul Dodiya

Two Benches, 1989

dandi march by atul dodiya

Atul Dodiya

Dandi March

stars by atul dodiya

Atul Dodiya

Stars, 2003

untitled by atul dodiya

Atul Dodiya

Untitled, 1999

hunter by atul dodiya

Atul Dodiya

Hunter, 2008

untitled by atul dodiya

Atul Dodiya

Untitled, 1990

fallacy by atul dodiya

Atul Dodiya

Fallacy, 2003

untitled by atul dodiya

Atul Dodiya

Untitled, 1987

untitled by atul dodiya

Atul Dodiya

Untitled, 2004

poet by atul dodiya

Atul Dodiya

Poet, 2007