Artists Starting with Y

Yao Andao (Chinese)
Yao Bai (Chinese, 1946)
Yao Beiquan (Chinese)
Li Xiongcai and Yao Beiquan (Chinese)
Liu Jirong and Yao Beiquan (Chinese)
Ye Lvye and Yao Beiquan (Chinese)
Yao Boqi (Chinese, 1940)
Yao Chen (Chinese)
Yao Cheng (Chinese)
Yao Cheng-Cheng 
Yao Chinchang (Chinese, 1941)
Yao Chunshou (Chinese)
Yao Datong (Chinese, 1953)
Yao Dawu (Chinese)
Yao Dianzhong (Chinese, 1913–2013)
Yao Ding (Chinese)
Yao Dixiong (Austrian/Chinese, 1949)
Yao Di-Xiong (Chinese)
Yao Dongji (Chinese)
Yao Erchang (Chinese, 1954)
Yao Fengqi (Chinese)
Yao Fengzhu (Chinese)
Yao Ge (Chinese)
Yao Gengyun (Chinese, 1931–1988)
Yao Guang (Chinese, 1978)
Yao Guanghou (Chinese)
Yao Guangxiao (Chinese)
Yao Guiyuan (Chinese, 1947)
Yao Haicheng (Chinese, 1949)
Yao Hong (Chinese)
Yao Hongbing (Chinese, 1971)
Yao Hongru (Chinese, 1963)
Yao Hongyan (Chinese)
Yao Hongyu (Chinese, 1955)
Yao Houwu (Chinese)
Yao Hsu-teng (Taiwanese, 1958)
Chen Shizeng, Wang Mengbai and Yao Hua (Chinese)
Chen Shizeng and Yao Hua (Chinese)
Wang Mengbai and Yao Hua (Chinese)
Yao Hua (Chinese, 1876–1930)
Yao Hua (Chinese, 1981)
Yao Huashan (Chinese, 1934)
Yao Hui (Chinese)
Yao Huiyun (Chinese, 1957)
Yao Jiangjin (Chinese, 1965)
Yao Jincheng (Chinese, 1911–2004)
Yao Jinfa (Chinese, 1958)
Yao Jing Ting (Chinese, 1949)
Yao Jingcai (Chinese)
Yao Jingqing (Chinese, 1949)
Yao Jinling 
Yao Jinyuan (Chinese)
Yao Jufang (Chinese)
Yao Juichung (Taiwanese, 1969)
Yao Jun (Chinese)
Yao Junqing (Chinese, 1934)
Yao Junzhong (Chinese, 1961)
Yao Kui (Chinese, 1936)
Yao Kui (Chinese)
Yao Leshun (Chinese)
Yao Libin (Chinese, 1982)
Yao Lixiu (Chinese, 1878–1939)
Yao Longshun (Chinese, 1952)
Yao Lu (Chinese, 1967)
Yao Luan (Chinese)
Yao Lvxuan (Chinese, active 1618)
Yao Meng Gu 
Yao Mengqi (Chinese, 1838)
Qian Hui’an and Yao Mengqi (Chinese)
Ren Xun and Yao Mengqi (Chinese)
Yao Mingjing (Chinese, 1959)
Yao Minxiu (Chinese)
Yao Molin (Chinese, 1865)
Yao Moubo (Chinese)
Yao Nai (Chinese, 1731–1815)
Yao Peng (Chinese)
Yao Peng (Chinese)
Yao Qiang (Chinese, 1961)
Yao Qigu (Chinese)
Yao Qinfang (Chinese)
Yao Qing (Chinese)
Yao Qingzhang (Chinese)
Yao Qiqin (Chinese)
Yao Qiu (Chinese)
Yao Rong (Chinese)
Yao Rongmao (Chinese)
Yao Rongrong (Chinese, 1968)
Yao Ruoheng (Chinese)
Yao Shangzhi (Chinese)
Yao Shaohua (Chinese, 1942)
Yao Shaoqing (Chinese)
Yao Shendao (Chinese)
Yao Sheng (Chinese)
Yao Shihong (Chinese)
Yao Shilin (Chinese)
Yao Shiqian (Chinese)
Yao Shiqin (born circa 1880)
Yao Shou (Chinese, 1423–1495)
Yao Shoutong 
Yao Shu (Chinese)
Yao Shuke (Chinese)
Yao Shumi (Chinese)
Yao Shun (Chinese)
Yao Shunqin (Chinese)
Yao Shunxi (Chinese, 1961)
Yao Shuping (Chinese, 1882–1927)
Yao Sie Deng (Chinese)
Yao Simao (Chinese)
Yao Simin (Chinese, 1957)
Yao Sixiao (Chinese)
Yao Song (Chinese)
Yao Songqing (Chinese)
Yao Tianmu (Chinese, 1930)
Yao Tieli (Chinese)
Yao Tingliang (Chinese)
Yao Wei (Chinese, 1972)
Yao Wei (Chinese, 1963)
Yao Weiguo (Chinese, 1958)
Yao Weiqin (Chinese, active 1508)
Yao Wen Yuan (Chinese)
Yao Wenhan (Chinese)
Yao Wenran (Chinese)
Yao Wentian (Chinese, 1758–1827)
Yao Wenxie (Chinese, 1628–1693)
Yao Wenyi (Chinese)
Yao Wenyuan (Chinese, 1931–2005)
Yao Wenzao (Chinese)
Yao Wenzhuo (Chinese)
Yao Wujing (Chinese)
Yao Xiangqun (Chinese)
Yao Xiaodong (Chinese, 1969)
Yao Xiaofeng (Chinese)
Yao Xie (Chinese, 1805–1864)
Yao Xinfeng (Chinese, 1957)
Yao Xiuming (Chinese, 1966)
Yao Xudeng (Chinese/Japanese, 1958)
Yao Xueqin (Chinese)
Yao Xuetao (Chinese)
Yao Xueyin (Chinese, 1910–1999)
Yao Yan (Chinese)
Yao Yaping (Chinese, 1972)
Yao Yijie (Chinese, 1881–1947)
Yao Yong (Chinese, 1962)
Yang Yongkang (Chinese, 1942)
Yao Youduo (Chinese, 1937–2001)
Fan Zeng and Yao Youduo (Chinese)
Han Tianheng and Yao Youduo (Chinese)
Meng Xiangshun and Yao Youduo 
Yao Youxin (American/Chinese, 1935–1997)
Yao Yuan (Chinese, 1952)
Yao Yuan (Chinese, 1971)
Yao Yuanchu (Chinese)
Yao Yuanzhi (Chinese, 1773–1852)
Yao Yuehua (Chinese)
Yao Yumu (Chinese)
Yao Yundong (Chinese)
Yao Yunzai (Chinese)
Yao Yuqin (Chinese, 1867–1961)
Chu Deyi and Yao Yuqin (Chinese)
Ma Yifu and Yao Yuqin 
Shang Shengbo and Yao Yuqin (Chinese)
Wang Fu’an and Yao Yuqin (Chinese)
Wang Shizi and Yao Yuqin (Chinese)
You Xiaoyun, Jiang Hanting, Wang Fu’an, Zheng Wuchang and Yao Yuqin 
Zheng Wuchang, Jiang Hanting and Yao Yuqin 
Yao Zai (Chinese)
Yao Zengpu (Chinese, 1937)
Yao Zhaochang (Chinese, XIX)
Yao Zhen (Chinese)
Yao Zhenfei (Chinese)
Yao Zheng (Chinese)
Yao Zhengyong (Chinese, 1811)
Yao Zhihua (Chinese, 1932)
Yao Zhihui (Chinese)
Yao Zhilin 
Yao Zhiyuan (Chinese, 1971)
Wang Yinxian and Yao Zhiyuan 
Yao Zhizhang (Chinese)
Yang Yi and Yao Zhongbao (Chinese)
Zen Xi and Yao Zhongbao 
Yao Zhongfan (Chinese)
Yao Zhonghua (Chinese, 1939)
Yao Zhongyi (Chinese)
Yao Zhuanghe (Chinese, 1956)
Yao Zi (Chinese, active 1767)
Yao Zifang (Chinese)
Yao Zongwen (Chinese)
C. J. Yao (American, 1941–2000)
Yaohua Daoren (Chinese)
Yaohua Photographic Studio (Chinese, 1892)
Yaoting (Chinese)