Artists Starting with X

Rolando Ixquiac Xicara (Guatemalan, 1947)
Xichuan Haoshen (Japanese)
Xie Ai (Chinese)
Xie Aige (Chinese, 1977)
Xie Anning (Chinese)
Xie Anxing (Chinese, 1974)
Wu Qingxia and Xie Bai (Chinese)
Xie Bengui (Chinese, 1954)
Xie Bin (Chinese)
Xie Bingxin (Chinese)
Xie Bingyan (Chinese, 1909–2006)
Xie Bingyi (Chinese, 1955)
Xie Bo (Chinese)
Xie Boxue (Chinese)
Xie Bozi (Chinese, 1923)
Ma Gongyu and Xie Bozi (Chinese)
Xie Caomin (Chinese, 1974)
Xie Changyong (Chinese, 1969)
Xie Chen'an (Chinese, 1982)
Xie Chengshui (Chinese, 1950)
Xie Chengxiang (Chinese, 1964)
Xie Chunyan (1941)
Xie Chuyu (Chinese, 1962)
Xie Dahong (Chinese)
Zhao Shao'ang, Li Xiongcai, Guan Shanyue and Xie Dajun (Chinese)
Xie Dan (Chinese)
Xie Daocheng (Chinese, 1691–1741)
Xie Daoling (Chinese)
Xie Dingchao (Chinese, 1954)
Xie Dingqi (Chinese)
Xie Dong (Chinese, 1967)
Xie Dongmin (Taiwanese, 1907)
Xie Dongming (Chinese, 1956)
Xie Ershi (Chinese)
Xie Fangtang (Chinese, 1850–1913)
Xie Fengchun (Chinese, 1962)
Xie Fenghui (Chinese)
Xie Fengsun (Chinese, 1880–1956)
Xie Fengzao (Chinese)
Xie Geng (Chinese, active 1918)
Xie Gongzhan (Chinese, 1885–1940)
Zhang Nan, Liu Haisu and Xie Gongzhan (Chinese)
Xie Gu (Chinese)
Xie Guangqi (Chinese)
Xie Guangyue (Chinese, 1979)
Xie Guanqiao (Chinese, 1811–1864)
Xie Guansheng (Chinese, 1760–1830)
Xie Guansheng (Chinese)
Xie Guanyu (Chinese, 1897–1935)
Wang Jilin and Xie Guanyu (Chinese)
Xie Guozhen (Chinese, 1901–1982)
Xie Hai (Chinese, 1970)
Xie Hailong 
Xie Haiwei (Chinese, 1984)
Xie Haiyan (Chinese, 1910–2001)
Pan Tianshou and Xie Haiyan (Chinese)
Xie Hemo (Chinese)
Xie Hengxing (Chinese, 1959)
Xie Hongda (Taiwanese)
Xie Hongjun (Chinese)
Xie Hongyi (Chinese)
Xie Huan (Chinese)
Xie Huanghong (Chinese, 1977)
xie Jiabao (Chinese)
Xie Jiadao (Chinese, 1865–1949)
Xie Jiahua (Chinese, 1960)
Xie Jiang (Chinese, 1964)
Xie Jiashan (Chinese, 1873–1944)
Xie Jie (Chinese)
Xie Jieshi (Chinese, 1878–1946)
Xie Jijun (Chinese, 1943)
Xie Jin (Chinese, 1369–1415)
Xie Jin (Chinese)
Xie Jinghua (Chinese)
Xie Jingqiu (Chinese, 1938)
Xie Jingsong (Chinese)
Xie Jinhua (Chinese)
Xie Jinluan (Chinese)
Xie Jinyu (Chinese)
Xie Juezai (Chinese)
Xie Junhang (Chinese, 1841–1916)
Xie Junqian (Chinese, 1910)
Xie Juxian (Chinese, 1943)
Xie Kaiji (Chinese, 1938)
Xie Ke (Chinese)
Xie Kean (Chinese, 1971)
Xie Ketong (Chinese)
Xie Kexiong (Chinese)
Xie Kui (Chinese)
Xie Kunchao (Chinese)
Xie Lang (Chinese)
Xie Lanjin (Chinese)
Xie Lansheng (Chinese, 1760–1831)
Xie Lantao (Chinese, 1980)
Xie Lei (Chinese, 1983)
Xie Lei (Chinese, 1983)
Xie Leiming (Chinese, 1884–1963)
Xie Li-Fu (Chinese)
Xie Lijian (Chinese, 1948)
Xie Lijian (Chinese)
Xie Lin (Chinese)
Xie Linfeng (Chinese, 1924–2012)
Xie Ling (Chinese)
Xie Lingfeng (Chinese, 1934–2012)
Xie Linghui (Chinese)
Xie Linpan (Chinese)
Xie Liqing (Chinese, 1922–1987)
Xie Litang (Chinese)
Xiao Xun and Xie Liwei (Chinese)
Xie Lunyin (Chinese)
Xie Manlun (1942)
Xie Meilin (Chinese, 1964)
Xie Mingchang (Chinese)
Xie Mingjuan (Chinese)
Xie Molin (Chinese, 1979)
Xie Nanxing (Chinese, 1970)
Xie Nianzeng (Chinese, 1780–1815)
Xie Pei (Chinese)
Xie Peilu (Chinese)
Xie Peizhen (Chinese, 1918–1985)
Xie Pie (Chinese)
Xie Qi (Chinese, 1974)
Xie Qi (Chinese)
Xie Qian (Chinese)
Xie Qiang (Chinese)
Xie Qing (Chinese, 1962)
Xie Qinghe (Chinese, 1981)
Wang Yifan and Xie Qinming 
Xie Quan (Chinese)
Xie Rongge (Chinese, ?–1920)
Xie Rongguang (Chinese)
Xie Rongluo (Chinese, ?–1920)
Xie Ruhan (Chinese)
Xie Ruijie (Chinese, 1902–2000)
Xie Sen (Chinese, 1953)
Xie Shangsong (Chinese)
Xie Shaonan (Chinese, ?–died circa 1545)
Xie Shaowei (Chinese, 1961)
Xie Shen (Chinese, 1942)
Xie Shichen (Chinese, 1487–1567)
Xie Shicheng (Chinese)
Xie Shilin (Chinese)
Xie Shizhong (Chinese)
Xie Shoukang (Chinese)
Xie Shu (Chinese)
Li Mingzhi and Xie Shubi (Chinese)
Xie Shuge (Chinese)
Xie Shuguang (Chinese, 1955)
Xie Song (Chinese)
Xie Songzhou (Chinese)
Xie Sui (Chinese)
Xie Sun (Chinese)
Xie Taiwei (Chinese, 1949)
Xie Tian (Chinese, 1914)
Xie Tian (Chinese, 1964)
Xie Tian (Chinese, 1986)
Xie Tiancheng (Chinese, 1950)
Xie Tianci (Chinese, 1948)
Xie Tianmin (Chinese, 1917–1971)
Xie Tianxu (Chinese, 1977)
Xie Tianyou (Chinese)
Xie Tingshou (Chinese)
Xie Tingyu (Chinese)
Xie Tingzhi (Chinese)
Xie Wei (Taiwanese, 1963)
Xie Weichu (Chinese, 1946)
Xie Weifang (Chinese)
Xie Weixian (Chinese)
Xie Wenjin (Chinese, 1979)
Xie Wenming (Chinese, 1983)
Xie Wenyong (Chinese)
Xie Wenyue (Chinese, 1972)
Xie Wujiang (Chinese)
Xie Wuliang (Chinese, 1884–1964)
Xie Xi (Chinese)
Xie Xian'ou (Chinese, 1901–1980)
Xie Xiao (Chinese)
Xie Xiaobing (Chinese)
Xie Xiaode (Taiwanese, 1940)
Xie Xiaoling (Chinese)
Xie Xiaosi (Chinese, active circa 1933)
Xie Xingtao (Chinese, 1983)
Xie Xu (Chinese, 1946)
Xie Xuan (Chinese, 1983)
Xie Yabing (Chinese)
Xie Yali (Chinese)
Xie Yan (Chinese)
Xie Yang (Chinese, 1879)
Xie Yaoting (Chinese, 1931)
Xie Ye (Chinese, 1970)
Xie Yehua (Chinese)
Xie Yijia (Chinese, 1924–2003)
Xie Yin (Japanese, 1716–1783)
Xie Ying (Chinese)
Xie Yingsu (Chinese)
Xie Yongzeng (Chinese, 1961)
Xie You (Chinese)
Xie Youmin (Chinese)
Xie Yousheng 
Xie Yousu (Chinese, 1948)
Xie Yuan (Chinese)
Xie Yuanhan (Chinese)
Xie Yuanhuang (Chinese, 1940)
Wang Kun and Xie Yuanxing 
Xie Yuemei (Chinese, 1906–1998)
Xie Zhiguang and Xie Yuemei (Chinese)
Yu Fei'an and Xie Yuemei (Chinese)
Zhang Yuanji and Xie Yuemei (Chinese)
Xie Yun (Chinese, 1925)
Chen Feng and Xie Yunshan 
Feng Chaoran and Xie Yunwu (Chinese)
Xie Yuqin (Chinese, 1899–1935)
Xie Yuxi (Chinese, 1944)
Xie Zeng (Chinese)
Xie Zengjie (Chinese, 1973)
Xie Zhanlin (Chinese)
Xie Zhengjie (Chinese, 1975)
Xie Zhengou (Chinese)
Xie Zhen'ou (Chinese, 1944)
Xie Zhexun (Chinese)
Xie Zhigao (Chinese, 1942)
Du Ziling, Liu Dawei, and Xie Zhigao (Chinese)
Hu Bo, Wu Taoyi, Cai Qun, Liu Dawei, Yang Lizhou and Xie Zhigao (Chinese)
Xie Zhiguang (Chinese, 1900–1976)
Gao Zhenxiao and Xie Zhiguang (Chinese)
Lou Xinhu and Xie Zhiguang 
Qian Shoutie and Xie Zhiguang (Chinese)
Yang Zhenxiong and Xie Zhiguang (Chinese)
Xie Zhiliu (Chinese, 1908–1997)
Yang Liezhang and Xie Zhiliu (Chinese)
Chen Peiqiu, Ya Ming and Xie Zhiliu (Chinese)
Fu Baoshi and Xie Zhiliu (Chinese)
Lu Yifei and Xie Zhiliu (Chinese)
Murakami Santo and Xie Zhiliu (Chinese/Japanese)
Tangyun and Xie Zhiliu 
Xu Bangda and Xie Zhiliu (Chinese)
Xu Zihe and Xie Zhiliu (Chinese)
Yang Cun and Xie Zhiliu (Chinese)
Ying Yeping and Xie Zhiliu (Chinese)
Zhang Daqian and Xie Zhiliu 
Zhou Lianxia, Tang Yun and Xie Zhiliu (Chinese)
Zhu Jizhan and Xie Zhilu (Chinese)
Xie Zhiting (Chinese)
Xie Zhiyiu (Chinese)
Xie Zhongxia (Chinese, 1969)
Xie Ziliu (Chinese)
Xie Zong An (Chinese, 1907–1997)
Xieergai (Russian, 1960)