Artists Starting with Q

Qian An (Chinese)
Qian Bangqi (Chinese, ?–1673)
Qian Bao 
Qian Baolian (Chinese)
Qian Baoqing (Chinese)
Qian Baoshan (Chinese)
Qian Baoshu (Chinese)
Qian Baotian (Chinese)
Qian Beimin (Chinese, 1899–1979)
Qian Bing (Chinese)
Qian Bogang (Chinese)
Qian Bojiong (Chinese, 1738–1812)
Qian Borong (Chinese)
Qian Bosheng (Chinese, 1875)
Qian Bosun (Chinese)
Qian Chao (Chinese)
Qian Chaoding (Chinese)
Qian Cheng (Chinese)
Qian Chenqun (Chinese, 1686–1774)
Qian Chongwei (Chinese, 1870–1969)
Feng Chaoran and Qian Chongwei (Chinese)
Fu Baoshi and Qian Chongwei (Chinese)
Ge Xianglan and Qian Chongwei (Chinese)
Jiang Zaixi and Qian Chongwei (Chinese)
Shen Yizah and Qian Chongwei (Chinese)
Tao Lengyue and Qian Chongwei 
Wu Yangmu and Qian Chongwei 
Qian Dagen (Chinese, 1894)
Qian Daiyu (Chinese, 1781–1853)
Qian Dajun (Chinese, 1893–1982)
Qian Daoheng 
Qian Daxin (Chinese, 1728–1806)
Qian Daxin (Chinese, 1922)
Qian Dehua (Chinese, 1943)
Qian Dexiang (American/Chinese)
Qian Dian (Chinese, 1741–1806)
Qian Ding (Chinese, 1896–1989)
Qian Dong (Chinese, 1752–1817)
Qian Dongshu (Chinese)
Qian Du (Chinese, 1763–1844)
Xi Gang and Qian Du (Chinese)
Qian Duanbi (Chinese)
Qian E (Chinese)
Qian Fanglin (Chinese)
Qian Fen (Chinese, active 1642)
Qian Fengming (Chinese)
Qian Fuchang (Chinese)
Qian Gen (Chinese)
Qian Gong (Chinese)
Qian Gu (Chinese, 1508–1578)
Qian Guisen (Chinese, 1827–1902)
Qian Guisun (Chinese, 1936)
Qian Guojun (Chinese)
Qian Haiyuan (Chinese, 1940)
Qian Han (Chinese, 1882–1950)
Qian Hang (Chinese)
Qian Hanting (Chinese)
Qian Hong (Chinese)
Qian Hong (Chinese)
Qian Hongsheng (Chinese)
Qian Hongyu (Chinese, 1865–1917)
Qian Huafo (Chinese, 1884–1964)
Wu Zheng and Qian Huafo (Chinese)
Yu Yuan and Qian Huafo (Chinese)
Qian Huafu (Chinese)
Qian Hui'an (Chinese, 1833–1911)
Wang Zhen and Qian Hui'an (Chinese)
Qian Jiaju (Chinese, 1909–2002)
Qian Jianzhong (Chinese)
Pan Zuyin, Weng Tonghe, Wang Zupei and Qian Jiasen (Chinese)
Qian Jiawei (Chinese)
Qian Jiayin (Chinese)
Qian Jie (Chinese)
Qian Jihuang (Chinese)
Qian Jinfu (Chinese)
Qian Jingming (Chinese)
Qian Jingtang (Chinese, 1907–1983)
Qian Jinquan (Chinese, 1943)
Qian Jinsheng (Chinese)
Qian Jintang 
Qian Jiren (Chinese)
Qian Jishan (Chinese)
Qian Jiuding (Chinese, active 1932)
Qian Jiuying (Chinese, 1763–1827)
Qian Juchao (Chinese, 1806–1860)
Qian Jun (Chinese)
Qian Junda (Chinese)
Qian Juntao (Chinese, 1906–1998)
Lu Yanshao and Qian Juntao (Chinese)
Xu Gu and Qian Juntao 
Qian Junxiang (Chinese)
Gao Liangcai and Qian Juzhao 
Qian Kai (Chinese, born circa 1760–1812)
Qian Laizhong (Chinese, 1942)
Qian Lei (Chinese)
Qian Li (Chinese, 1740–1795)
Qian Lin (Chinese)
Qian Liu (Chinese, 1954)
Qian Long Kuan 
Jiao Bingzhen and Qian Long 
Qian Longxi (Chinese, 1579–1645)
Qian Lucan (Chinese, 1612–1698)
Qian Luxin (Chinese)
Qian Maosheng (Chinese, 1940)
Qian Meiling (Chinese, 1963)
Qian Meisheng (Chinese)
Ren Yi and Qian Meisheng (Chinese)
Qian Mengdian (Chinese, 1739–1806)
Qian Ming (Chinese, 1887–1956)
Qian Mingshi (Chinese)
Qian Mu (Chinese, 1895–1990)
Tang Yun and Qian Mu (Chinese)
Wang Tongyu and Qian Mu (Chinese)
Qian Naizhen (Chinese)
Qian Pu (Chinese, 1408–1488)
Qian Qi (Chinese)
Qian Qianyi (Chinese, 1582–1664)
Qian Qiao (Chinese)
Qian Qinghe (Chinese, 1829–1882)
Qian Qingzeng (Chinese)
Qian Qishi (Chinese)
Qian Qiu (Chinese)
Qian Quan (Chinese, 1923)
Qian Renfu (Chinese, 1446–1526)
Qian Renxi (Chinese)
Qian Rucheng (Chinese)
Qian Ruhuang (Chinese)
Qian Ruizheng (Chinese)
Qian Shanyan (Chinese)
Qian Shanyang (Chinese, 1769–1847)
Qian Shao Kang (Chinese, XX)
Qian Shaowu (Chinese, 1928)
Qian Sheng (Chinese)
Qian Shengfa (Chinese, 1942)
Qian Shichen (Chinese)
Qian Shiquan (Chinese)
Qian Shisheng (Chinese, 1574–1652)
Qian Shiting (Chinese)
Qian Shixian (Chinese)
Xiao Junxian and Qian Shixian (Chinese)
Qian Shoutie (Chinese, 1896–1967)
Tang Yun, Lai Chusheng and Qian Shoutie (Chinese)
Chen Dingshan and Qian Shoutie 
He Tianjian, Ma Dai and Qian Shoutie (Chinese)
Jiang Hanting and Qian Shoutie 
Liu Weijie, Mai Dai and Qian Shoutie (Chinese)
Lu Yifei and Qian Shoutie (Chinese)
Pang Zuoyu, Deng Sanmu, Jiang Hanting and Qian Shoutie (Chinese)
Tang Yun and Qian Shoutie (Chinese)
Tang Yun and Qian Shoutie (1897–1967)
Wang Fu'an and Qian Shoutie 
Wu Qingxia and Qian Shoutie (Chinese)
Qian Shouzhan (Chinese)
Qian Shu (Chinese)
Qian Shucheng (Chinese)
Qian Shuiqing (Chinese, 1945)
Qian Shunju 
Qian Shuya (Chinese, 1916)
Qian Sihua (Chinese, 1963)
Qian Sijie (Chinese, 1928)
Lv Xiangyou and Qian Sijie 
Qian Siliang (Chinese, 1908–1983)
Qian Song (Chinese, 1807–1860)
Qian Songshu (Chinese)
Qian Songyan (Chinese, 1899–1986)
Cheng Guangluo and Qian Songyan (Chinese)
Fu Baoshi and Qian Songyan (Chinese, XX)
Guan Liang, Fan Zeng, Huang Zhou and Qian Songyan (Chinese)
Guo Moruo and Qian Songyan (Chinese)
Lin Sanzhi and Qian Songyan (Chinese)
Qin Lianggong and Qian Songyan (Chinese)
Yu Jianhua and Qian Songyan (Chinese)
Zhu Xiuli and Qian Songyan (Chinese)
Zou LS, Qian SY, Wang PS, Yong QJ and Qian Songyan (Chinese)
Qian Souzhu (Chinese)
Qian Tang (Chinese)
Qian Tieshou (Chinese)
Qian Tingfan (Chinese)
Weng Yuan and Qian Tingpan (Chinese)
Qian Wanli (Chinese)
Qian Weicheng (Chinese, 1720–1772)
Yu Rong and Qian Weicheng (Chinese)
Qian Weiqiao (Chinese, 1739–1806)
Qian Wenbin (Chinese, 1948)
Qian Xiancha (Chinese)
Qian Xiang (Chinese)
Qian Xiangjian (Chinese)
Qian Xiao'an (Chinese)
Qian Xiaochun (Chinese, 1947)
Qian Xiaodai (Chinese, 1911–1965)
Qian Xiaogen (Chinese)
Qian Xiaoping (Chinese)
Zhang Shanzi and Qian Xiaoqiao (Chinese)
Wu Hufan and Qian Xie He 
Qian Xingjian (Chinese, 1935–2010)
Qian Xiong (Chinese, 1898–1971)
Lu Yanshao and Qian Xiong Xiang (Chinese)
Qian Xu (Chinese)
Qian Xuan (Chinese, 1239–1299)
Qian Xuantong (Chinese, 1887–1939)
Qian Xuefa (Chinese)
Qian Xuejun (Chinese, 1974)
Qian Xuezheng (Chinese, born circa 1908)
Qian Yankang (Chinese, 1913–1999)
Qian Yao (Chinese, ?–1860)
Qian Yi (Chinese, ?–1883)
Qian Yihai (Chinese)
Chu Deyi and Qian Yihai (Chinese)
Qian Yingpu (Chinese)
Qian Yinzhi (Chinese, 1899–1983)
Qian Yipei (Chinese)
Qian Yong (Chinese, 1759–1844)
Qian Youcun (Chinese)
Qian Yu (Chinese, 943–999)
Qian Yuanxi (Chinese)
Qian Yuanyu (Chinese)
Qian Yuanzhang (Chinese)
Qian Yuchong (Chinese, 1864–1936)
Qian Yue (Chinese, active 1772)
Qian Yue (Chinese)
Qian Yueshi (Chinese)
Qian Yuesun (Chinese)
Qian Yunhe (Chinese)
Wu Hufan, Mei Lanfang and Qian Yunhe (Chinese)
Qian Yunpeng (Chinese, 1890–1944)
Qian Yunsheng (Chinese)
Qian Yunxiang (Chinese, 1754–1814)
Qian Yusheng (Chinese)
Qian Yuyu (Chinese)
Qian Zai (Chinese, 1708–1793)
Qian Zhan (Chinese, 1741–1806)
Qian Zhangwu (Chinese, 1923–2002)
Qian Zheming (Chinese)
Qian Zhenglin (Chinese)
Qian Zhenhuang (Chinese, 1875–1944)
Wang Dingming and Qian Zhenhuang (Chinese)
Qian Zhenji (Chinese)
Qian Zhenxia (Chinese)
Qian Zhenyu (Chinese)
Qian Zhilin (Chinese, 1942)
Qian Zhonglian (Chinese, 1908–2003)
Qian Zhongshu (Chinese, 1910–1998)
Yang Jiang and Qian Zhongshu 
Qian Zhongxie (Chinese)
Qian Zhongze 
Qian Zhongzi 
Qian Zifen (Chinese, active 1975)
Qian Zixiang (Chinese)
Qian Zixiang (Chinese)
Qian Ziyun (Chinese, 1924)
Qian Zuyi (Chinese, 1887–1963)
Qiang Cunren (Chinese)
Qiang Guozhong (Chinese)
Qiang Qinghua 
Qiang Runwei (Chinese)
Qiang Shijun (Chinese, 1971)
Qiang Yihai (Chinese)
Shi Quan and Qiang Yihai (Chinese)
Qiang Yunkai (Chinese)
Qiangli Liang (Chinese, 1964)
Qianlong Print Commission 
Qianyi Guo (1986)
Qiao Chonglie (Chinese)
Qiao Da (Chinese)
Qiao Dazhuang (Chinese, 1892–1948)
Qiao Dianju (Chinese)
Qiao Jia (Chinese)
Qiao Jinjin (Chinese, 1956)
Qiao Liang (Chinese)
Qiao Ming (Chinese, 1968)
Qiao Mu (Chinese, 1920–2002)
Chen Dayu and Qiao Mu (Chinese)
Ying Yeping and Qiao Mu (Chinese)
Qiao Qian (Chinese, 1968)
Qiao Ruihua (Chinese)
Qiao Sanduo (Chinese)
Qiao Sen (Chinese, 1955)
Qiao Sheng 
Qiao Shi (Chinese, 1924)
Qiao Shiguang (Chinese, 1937)
Qiao Shihua (Chinese, 1930)
Qiao Shuzhan (Chinese, 1849–1917)
Qiao Susu (Chinese)
Qiao Tong (Chinese)
Qiao Weiming (Chinese)
Qiao Wenan (American/Chinese, 1944)
Qiao Xiaoguang (Chinese, 1957)
Qiao Xiaolong (Chinese, 1960)
Qiao Xiuye (Chinese, 1934)
Qiao Yan (Chinese)
Qiao Yinan (Chinese, 1968)
Qiao Yiqi (Chinese)
Qiao Yisong (Chinese, 1945)
Qiao Yuan (Chinese, 1980)
Qiao Yuchuan (Chinese)
Qiao Zhang (Chinese)
Qiao Zonglie (Chinese)
Qiaoben Xuexi (Japanese, 1856–1907)
Lukta Qiatsuk (Canadian, 1928)
Padlaya Qiatsuk (Inuit, 1965)
Pootoogook Qiatsuk (Inuit)
Palya Qiatsuq (Inuit)