Arnold Zadikow (German, 1943)

faun by arnold zadikow

Arnold Zadikow

Faun, 1912

faune by arnold zadikow

Arnold Zadikow

Faune