bassorilievo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Bassorilievo, 1973

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo

rilievo doppio by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Rilievo doppio, 2012

apparizione no. 2 by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Apparizione No. 2, 1958

ohne titel by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Ohne Titel, 1969

piramide by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Piramide, 1999

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 1984–1985

tagliacarte by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Tagliacarte

foglio iv by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Foglio IV, 1986

immagine trasversale by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Immagine Trasversale, 1974

lettera con discesa by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Lettera con discesa, 1976

sasso by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sasso