sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1987

disco solare by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Disco solare, 1989–1990

colonna by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Colonna, 1989

piramide by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Piramide

column by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Column, 1961

bozzetto by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

BOZZETTO, 1990

bett by osvaldo borsani and arnaldo pomodoro

Attributed to Osvaldo Borsani and Arnaldo Pomodoro

Bett, 1958

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 2012

senza titolo (sole) by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo (Sole)

stele by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Stele, 1985

colonna by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Colonna, 1992

bassorilievo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Bassorilievo, 1973–1974

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1983

stele by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Stele, 1970–1979

cerchio quadrato by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Cerchio Quadrato, 1974

disco by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Disco, 2005

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 1964

scultura by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Scultura, 1977

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo

foglio v by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Foglio V, 1986