disco by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Disco, 2005

foglio n. 1/a by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Foglio N. 1/A, 1966

murale dell'alceste by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Murale dell'Alceste, 1986

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 2002

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza Titolo

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 1964

stele by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Stele, 1977

asta cielare by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Asta cielare, 1978–1980

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1976

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1983

torre a spirale ii by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Torre a spirale II, 1985

rilievo doppio by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Rilievo doppio, 1999

una scatola by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Una scatola

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 1972

headboard by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Headboard, 1960–1969

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1987