piramide by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Piramide, 1986

pagina solare by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Pagina Solare, 1982–1983

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1978

sfera con sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera Con Sfera, 1981

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo

piramide by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Piramide, 1987

the egg by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

The Egg, 1961

disco by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Disco

disco by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Disco, 2005

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo

folded page by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Folded page, 1974

bassorilievo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Bassorilievo, 1968

radar bozzetto ii by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Radar bozzetto II, 1966

lit n°8604 by osvaldo borsani and arnaldo pomodoro

Osvaldo Borsani and Arnaldo Pomodoro

Lit n°8604, 1958

bilbliothèque by osvaldo borsani and arnaldo pomodoro

Osvaldo Borsani and Arnaldo Pomodoro

Bilbliothèque, 1966

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 2012

senza titolo (sole) by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo (Sole)