senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 2012

senza titolo (sole) by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo (Sole)

stele by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Stele, 1985

colonna by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Colonna, 1992

comune di milano by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Comune di Milano, 1978

bassorilievo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Bassorilievo, 1973–1974

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1983

stele by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Stele, 1970–1979

cerchio quadrato by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Cerchio Quadrato, 1974

disco by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Disco, 2005

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 1964

scultura by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Scultura, 1977

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo

foglio v by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Foglio V, 1986

sfera by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Sfera, 1991

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo, 1975

bassorilievo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Bassorilievo, 1973

senza titolo by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Senza titolo

rilievo doppio by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Rilievo doppio, 2012

apparizione no. 2 by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Apparizione No. 2, 1958

ohne titel by arnaldo pomodoro

Arnaldo Pomodoro

Ohne Titel, 1969